Uitgifte herinneringscoin 355 jaar Korps Mariniers gestart

By 24 februari 2021Nieuws

De festiviteiten rond het 355-jarig bestaan van het Korps Mariniers afgelopen december konden door het corona-virus helaas geen doorgang vinden. Het bestuur van WJB is toen op het idee gekomen om dezelfde herinneringscoin aan haar leden uit te reiken als dat het korps aan alle actief dienende Mariniers heeft geschonken.

De herinneringscoin 355 jaar Korps Mariniers komt naar je toe. Geschonken door de WJB vereniging en in het kader van Verbondenheid zullen we deze zoveel als mogelijk ‘persoonlijk’ bezorgen door het WJB bestuur en de VKT-commissie leden. In ieder geval dat is de bedoeling. Helaas is de persoonlijke bezorging logistiek met bijna 700 leden en leden die in deze tijd niet altijd zaken ‘persoonlijk’ in ontvangst willen nemen, niet 100% haalbaar.

We zijn desondanks blij dat we deze actie kunnen doen voor onze leden.

We hopen dat wij jullie allen op korte termijn weer ‘persoonlijk’ kunnen begroeten.

Met QPO groet,

Uw voorzitter

Dries van der Vossen