OVER ONS

Onze missie
De WJB verbindt officieren en oud-officieren van het Korps Mariniers met elkaar en met de maatschappij.

Onze visie
De WJB is in 2030 een onmisbare schakel in het netwerk van het Korps Mariniers. Als reünisten vereniging staan wij voor gezelligheid en tradities en als netwerkclub zijn we van toegevoegde waarde voor jong én oud. Wij ontmoeten elkaar tijdens inspirerende activiteiten, delen verhalen, wisselen kennis en ervaringen uit, ondersteunen elkaar en werken daar waar mogelijk samen en creëren op deze wijze bruggen met de maatschappij. Wij denken mee over de toekomst van het Korps Mariniers en adviseren, inspireren en verbinden.

korps_logo_zwart

WJB

WJB is de afkorting van de officiële naam van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”. Sinds haar oprichting op 10 december 1965 verbindt de WJB, officieren en oud-officieren van het Korps Mariniers met elkaar en de maatschappij en telt momenteel circa 710 leden.

Uitsluitend actief dienend officieren en oud-officieren van de mariniers kunnen lid worden.

Ontstaan

De Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent” is opgericht op 10 december 1965 door Kapitein der mariniers KMR J.K. Verloop, Kapitein der mariniers KMR W.N. Coenen en Luitenant ter Zee der 1e klasse Tandarts Pronken en is genoemd naar Luitenant-admiraal Willem Joseph Baron van Ghent (1626-1672), die als eerste commandant van het op 10 december 1665 opgerichte speciale korps zeesoldaten, de directe voorloper van het huidige Korps Mariniers, faam verwierf bij de tocht naar Chatham in juni 1667.

Het bestuur

Het bestuur van WJB bestaat uit de volgende leden:

 • Fons Scheltema – Voorzitter
 • Bert Aben – Vice-voorzitter
 • Geoffrey Rellum – secretaris
 • Frank Pieterse – Penningmeester
 • Pascal Brinkman – bestuurslid
 • Piet Kruithof – Gedelegeerde COM
 • Edwin Mutsaars – Gedelegeerde Korps Mariniers

De VKT Commissie

De VKT commissie (organisatoren van de Verbondenheid, Kracht en Toewijding meetings) van WJB bestaat uit de volgende leden:

 • Hans Renssen – voorzitter
 • Alex Keil
 • Daan Hiep
 • Douwe Teerling
 • Henk van der Meer
 • Laurens van der Burgh
 • Laurens van der Voort
 • Mark Brouwer
 • Matthias Spaans

Ereleden en leden van Verdienste

Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Ereleden
F.V.B.M. Mutsaerts
S.J. Hameete
J. de Graaf
R. Spiekerman van Weezelenburg
A.I.M. van der Vossen

Leden van Verdienste
B. Delorme
R.J. Goossens
M.J.J.H.M. Kerssens
B. van Lierop
R. de Jong
A.R. van Willigenburg
A.P. Klouwens
J. Enters
R.D. Bos
M. Brouwer
R.H. IJsseldijk
S.M. Mastenbroek

WJB Sociaal Fonds

Het WJB Sociaal Fonds is een klein fonds waarmee het bestuur van WJB kleinschalige steun kan verlenen aan haar leden die in kommer en nood verkeren en waar andere instanties niet of te laat kunnen steunen.

Het bestuur laat zich hierin bijstaan door de Advies Raad WJB Sociaal Fonds, bestaande uit een onafhankelijk driemanschap. Zij zullen gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren inzake leden in nood.

Gelden in het fonds komen ter beschikking door donaties, al dan niet van leden, stichtingen, of anderzijds. Ook kan het WJB bestuur besluiten verenigingsgeld te storten in deze pot.

Leden die menen aanspraak te moeten maken op tegemoetkomingen voor henzelf, dan wel voor andere leden, kunnen contact opnemen met de penningmeester of desgewenst een ander bestuurslid of het onafhankelijk driemanschap. Te allen tijde dient men te beseffen dat dit uitsluitend kleinschalige tegemoetkomingen betreft.

Stortingen en donaties ten behoeve van het fonds kunnen gedaan worden op de bankrekening van WJB t.n.v. “WJB Sociaal Fonds” bij de Rabobank te Zwolle. Rekeningnummer: NL42 RABO 0126 2631 32 (BIC: RABONLU2).

Onze Vrienden

Stichting QPO

Voor meer informatie over het Korps Mariniers kunt u abonnee worden van het magazine ‘Qua Patet Orbis’. QPO is het magazine voor, door en over het Korps Mariniers. De Stichting QPO is verantwoordelijk voor het uitgeven van de QPO en dit magazine verschijnt drie keer per jaar in april, juli en december.

Bestel hier uw: QPO Introductieabonnement + € 2,85 korting

Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Vereniging Dutch Marines Rowing Challenge

Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum

Stichting Historische verzameling Korps Mariniers

Stichting Rotterdam en de Mariniers

Stichting Vrienden van de Marinierskapel

Stichting Mariniers Uitvaarteam

Stichting Mariniers Ziekenboeg

Stichting Saamhorigheidsdiner Oud Mariniers