OVER ONS

Om te beschermen wat ons dierbaar is, biedt WJB hét platform voor de verbinding tussen actieve officieren en oud-officieren der mariniers. De kracht van WJB zit in de toewijding van het collectief van haar leden om het Korps Mariniers en zijn netwerk te ondersteunen in dienst van de veiligheid en belangen van Nederland.

korps_logo_zwart

WJB

WJB is de afkorting van de officiële naam van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”. Sinds haar oprichting op 10 december 1965 verenigt WJB officieren en oud-officieren van het Korps Mariniers en telt momenteel circa 700 leden.

Het lidmaatschap is enkel voorbehouden aan actief dienende officieren, officieren buiten dienst (b.d.) en reserve officieren der mariniers!

Ontstaan

De Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent” is opgericht op 10 december 1965 door Kapitein der mariniers KMR J.K. Verloop, Kapitein der mariniers KMR W.N. Coenen en Luitenant ter Zee der 1e klasse Tandarts Pronken en is genoemd naar Luitenant-admiraal Willem Joseph Baron van Ghent (1626-1672), die als eerste commandant van het per 10 december 1665 opgerichte speciale korps zeesoldaten, de directe voorloper van het huidige Korps Mariniers, faam verwierf bij de tocht naar Chatham in juni 1667.

Het bestuur

Het bestuur van WJB bestaat uit de volgende leden.

  • Dries van der Vossen – Voorzitter
  • Rob IJsseldijk – Vice-voorzitter
  • Fons Scheltema – Secretaris
  • Bert Aben – Penningmeester
  • Piet Kruithof – Gedelegeerde COM
  • Stefan Mastenbroek – Gedelegeerde Korps Mariniers
  • Edwin Mutsaars – Gedelegeerde Korps Mariniers

Ereleden en leden van Verdienste

Ereleden
F.V.B.M. Mutsaerts
S.J. Hameete
J. de Graaf
R. Spiekerman van Weezelenburg

Leden van Verdienste
B. Delorme
R.J. Goossens
M.J.J.H.M. Kerssens
B. van Lierop
R. de Jong
A.R. van Willigenburg
A.P. Klouwens
J. Enters
R.D. Bos
M. Brouwer

WJB Sociaal Fonds

Het WJB Sociaal Fonds is een klein fonds waarmee het bestuur van WJB kleinschalige steun kan verlenen aan haar leden die in kommer en nood verkeren en waar andere instanties niet of te laat kunnen steunen.

Het bestuur laat zich hierin bijstaan door de Advies Raad WJB Sociaal Fonds, bestaande uit een onafhankelijk driemanschap. Zij zullen gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren inzake leden in nood.

Gelden in het fonds komen ter beschikking door donaties, al dan niet van leden, stichtingen, of anderzijds. Ook kan het WJB bestuur besluiten verenigingsgeld te storten in deze pot.

Leden die menen aanspraak te moeten maken op tegemoetkomingen voor henzelf, dan wel voor andere leden, kunnen contact opnemen met de penningmeester of desgewenst een ander bestuurslid of het onafhankelijk driemanschap. Te allen tijde dient men te beseffen dat dit uitsluitend kleinschalige tegemoetkomingen betreft.

Stortingen en donaties ten behoeve van het fonds kunnen gedaan worden op de bankrekening van WJB t.n.v. “WJB Sociaal Fonds” bij de Rabobank te Zwolle. Rekeningnummer: NL42 RABO 0126 2631 32 (BIC: RABONLU2).

Onze Vrienden

qpo-magazine

Stichting QPO

Voor meer informatie over het Korps Mariniers kunt u abonnee worden van het magazine ‘Qua Patet Orbis’. QPO is het magazine voor, door en over het Korps Mariniers. De Stichting QPO is verantwoordelijk voor het uitgeven van de QPO en dit magazine verschijnt drie keer per jaar in april, juli en december.

Bestel hier uw: QPO Introductieabonnement + € 2,85 korting

Contact Oud Mariniers

Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum

Stichting Historische verzameling Korps Mariniers

Stichting Rotterdam en de Mariniers

Stichting Vrienden van de Marinierskapel