LID WORDEN

Ben je actief dienend officier of oud-officier van het Korps Mariniers? Dan ben je van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging voor € 16,65 per jaar. Vul het onderstaande formulier s.v.p. zo volledig mogelijk in om lid te worden van WJB.

GEGEVENS AANVRAGER | NIEUW LID:

    —————————————
    Ondertekening aanvrager

    Privacy Statement: WJB respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. Vastgelegde gegevens worden niet ter beschikking of ter inzage van derden verstrekt tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met de doelstelling van de aanvraag.