ONS NETWERK

Inloggen

U kunt hier met uw persoonlijke inloggegevens inloggen

Word lid!

Vul de onderstaande velden in en word lid van de WJB vereniging

Ondergetekende

Incassant

Penningmeester Stichting WJB
G.T.J. Aben
NL42 RABO 0126.26.31.32

Betalingsgegevens

Betaling inzake jaarlijkse (minimum) contributie. Bedrag: € 16,65 of een ander bedrag namelijk:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om het betreffende bedrag jaarlijks in de maand september / oktober af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 8 weken de tijd om zijn bank of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Voorts gaat ondergetekende akkoord met het privacy beleid van WJB.