Mooie en geslaagde WJB dag met veel blije gezichten

By 14 november 2019Nieuws

Zo’n 130 Oud- en (post) actief dienende officieren der Mariniers waren bijeen voor de jaarlijkse WJB dag. Velen kijken hier ieder jaar weer naar uit, een moment van saamhorigheid, verbinding en elkaar weer zien.

De leden werden door het bestuur bijgepraat over de vereniging tijdens de Algemene Leden Vergadering en hoorden wat er volgend jaar op de planning staat tijdens het jubileum jaar, 355 jaar Korps Mariniers.

Ook werden 2 leden blij verrast, na instemming van de leden, met benoeming LID van VERDIENSTE. Roland Bos werd benoemd tot LID van VERDIENSTE. Gedurende een periode van 6 jaar was hij secretaris van het bestuur van de vereniging en heeft tot 2 keer toe een statuten wijziging voorbereid en ingevoerd. Ook was hij betrokken geweest bij de totstandkoming van het lustrumboek 50 jaar WJB, waar hij zijn niet aflatende werklust heeft bijgedragen aan het uitkomen van het WJB boek.

Door middel van een live verbinding met Marine Corps Base Camp Lejeune in Jacksonville, USA, hadden we contact met Mark Brouwer waar hij op dit moment gesitueerd is. Ook hij werd blij verrast met zijn benoeming tot LID van VERDIENSTE van de vereniging. Als lid van de evenementen commissie is hij een enorme steun voor de WJB. Zijn enthousiasme en werklust in de commissie was van groot belang voor het slagen van de diverse VKT-meetings waaronder de lustrumviering van het Korps Mariniers en de WJB in 2015. Daarnaast toonde hij vele malen initiatief om de actief dienende officieren te betrekken bij de WJB.

 

Ook BRIGGENMARNS Mac Mootry was aanwezig. ’s Ochtends was hij eerst bij de Dapperheidsonderscheiding in de Van Ghent Kazerne waar 4 kikvorsmannen van Taskforce Barracuda het Kruis van Verdienste ontvingen. En vervolgens is de generaal gelijk door gegaan naar de Van Braam  Houckgeestkazerne in Doorn om daar de leden van de WJB op de hoogte te brengen hoe het korps er voor staat.

 

In de middag vertelde Koen Postma (Oud-Officier, Contact in de OP, initiatiefnemer boek Blind Vertrouwen) ons over zijn ervaringen in Afghanistan tijdens zijn uitzending, Contact in de OP.  Na dit indrukwekkende verhaal was er tijd om te borrelen en na te praten en voor diegene die bleven een smakelijk Jaardiner! Wederom hebben we een mooie WJB Studiedag en Jaardiner achter de rug.