Intentieverklaring getekend platform Korps Mariniers

By 14 december 2017Nieuws

Voorafgaand aan de viering van de 352e Korpsverjaardag en de kranslegging aan het Oostplein in Rotterdam hebben op zaterdag 9 december, de vertegenwoordigers van onderstaande verenigingen:

 • Vereniging Officieren der Mariniers ‘Willem Joseph Baron van Ghent’ (WJB)
 • Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)
 • Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers
 • Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum
 • Stichting Vrienden van de Marinierskapel
 • Stichting Lustrumviering Korps Mariniers
 • Dutch Marines Rowing Challenge
 • Mariniers Business Club
 • Stichting Samenhorigheidsdiner Oud Mariniers
 • Stichting Qua Patet Orbis
 • Stichting Rotterdam en de Mariniers
 • Stichting Keep them Landing
 • Stichting Dutch Marines
 • Stichting Team Korps Mariniers
 • Stichting Sociaal Fonds COM

zich bereid verklaard een platform te vormen waarop alle aan het Korps Mariniers gerelateerde organisaties worden samengebracht.

Het doel hiervan is een platform te bieden waarbij één grote mariniersfamilie ontstaat waar zowel oud- als actief dienende mariniers een (thuis) basis vinden met behoud van eigen identiteit van de aangesloten organisaties.

Een eerste stap voor één landelijk werkend secretariaat: Een loket voor plannen, problemen, ideeën en verzoeken. En als 2e het doel de samenwerking met en ondersteuning van het Korps Mariniers te bestendigen en uit te breiden.

Kortom, de eerste stap is gezet.

Dries van der Vossen (voorzitter WJB) ondertekent de intentieverklaring, met naast hem CKM Brigade-Generaal Jeff Mac Mootry

Alle ondertekenaars op het bordes.  Verbondenheid!