Mooie reünie van AROMARNS klas-19

By 20 juni 2018Nieuws

Aspirant Reserve Officieren (ARO) klas 19 diende van 1960-1962. Na de ARO-opleiding in Doorn en beëdiging tot Officier der Mariniers volgden een aantal van hen een specialistische opleiding in Nederland (mortierist, mitraillist, TLV) terwijl de infanteristen (0000) direct werden uitgezonden naar de Nederlandse Antillen en naar (toen nog) Nederlands Nieuw Guinea. Nadat begin 1962 de Indonesische infiltraties over zee en door de lucht toenamen werden een QPO compagnie uit de Antillen evenals een QPO uit Nederland alsnog naar NNG gedirigeerd.
Zodoende heeft uiteindelijk het merendeel van AROklas-19 zijn actieve diensttijd in voormalig NNG doorgebracht. Wij hebben zo een bijdrage kunnen leveren aan de laatste vermelding op het Korpsvaandel. Een zeker gevoel van voldoening daarover kunnen we niet ontkennen. Dit heeft tot een hechte band tussen de KMR-officieren van AROklas-19 geleid en tot op de dag van heden vinden er regelmatig reünies plaats. De laatste jaren met verhoogde frequentie i.v.m. het te verwachten versneld uitdunnen der gelederen. Maar vooral sinds we weer een van de “verloren schapen”, Jan Tesselaar, hebben hervonden, wordt er nu elk jaar een reünie georganiseerd in samenhang met zijn jaarlijkse bezoek vanuit Canada. Overigens is hij niet de enige AROklas-19 reünist die in het buitenland woont, want ook Ed Richelle was speciaal voor deze gelegenheid uit zijn woonplaats in Spanje overgekomen. De “tulis” van AROklas-19, Wim Rooseboom, had dit jaar “De Kumpulan” in Bronbeek als plaats voor de reünie uitgezocht.

Papoeamonument
Op 1 oktober 2012 is op initiatief van het Comité Papua Monument op Bronbeek een monument onthuld als eerbetoon voor de Papoeas die naast ons streden tegen de Indonesische infiltranten. Hierdoor geïnspireerd besloot AROklas-19 om tijdens hun reünie op 25 april jl. bij het monument een krans te leggen tot eerbetoon en ter nagedachtenis aan de Papoeas.
In zijn speech voorafgaande aan de kranslegging memoreerde Jim Enters dat wij allen tenslotte heel wat patrouilles hebben gelopen in NNG, waarbij we vele Papoeas als gids of dragers in onze colonnes hadden mee lopen. Als het even kon werden de meeste patrouilles voorafgegaan door gidsen uit de dichtstbijzijnde kampong en/of Papoea politie agenten. Er zijn in deze periode een aantal van de Papoea gidsen gesneuveld aangezien zij voorop liepen en als eerste het vijandelijke vuur trokken. Wij zijn dan ook van mening dat de slachtoffers onder de mariniers patrouilles beperkt zijn gebleven dankzij het goede werk van de Papoeas en dat zij ook belangrijk hebben bijgedragen aan het succes van de operaties. Ook de inzet van de leden van het PVK (Papoea Vrijwilligers Korps) moet hier genoemd worden.

Wim Rooseboom, legde een krans bij het monument waarna de aanwezigen een minuut stilte in acht namen. Onder de aanwezigen was ook Generaal Roy Spiekerman van Weezelenburg, die als Korporaal Adelborst de praktische opleiding samen met AROklas-19 doorliep. Hierdoor is hij al sinds jaar en dag door AROklas-19 als een van de “onzen” geadopteerd. Na deze ceremonie togen we naar het restaurant “De Kumpulan” voor de borrel gevolgd door een uitstekende rijsttafel. Er werd nog lang nagepraat bij koffie en een drankje waarna een ieder met een voldaan gevoel weer huiswaarts ging om elkaar op 22 november a.s. bij de VKT-meeting/Studie dag in Doorn weer te ontmoeten.

Jim Enters

Hieronder 2 foto’s van de kranslegging door AROklas-19
    

Verklaring bij de foto’s (in alfabetische naam volgorde):
J. Enters, NNG – Hollandia/Sentani – 43 INCO-PVK
A.S.J. van Exel, Curacao – NNG – 22 INCO
R.J. Goossens, TLV-opleiding – NNG – 42 INCO
A.K.A. Gijsberti Hodenpijl, mortieristen opleiding – Valkenburg – NNG – 21INCO
R.A.P. Hendriks, TLV-opleiding – Ned. Antillen – NNG – 22 INCO
Jhr C.R. de Muralt, NNG – Hollandia/Sentani – 43 INCO
E.J. Richelle, NNG – 43 INCO
W.A.A. Rooseboom, mitraillisten-opleiding – NNG -41, 42 en 21 INCO
P.J.W. Strik, Nederland – Curacao
J.C.M. Tesselaar, NNG – Hollandia/Sentani – 43 INCO
F.C.P. Textor, opleiding 105mm TLV-via de West naar NNG met 21 INCO
W.E. Baron van Till, NNG – 42 INCO
R. Spiekerman van Weezelenburg, oud Commandant Korps Mariniers

Toelichting:
NNG compagnieën: 41 INCO (Manokwari)
CC: Majmarns Ernste 42 INCO (Biak)
CC Majmarns A.G. Laurens en Dulfer 43 INCO (Hollandia)
CC: Majmarns R. Eikenboom,
OCC: Wolterbeek Muller
QPO compagnieën: 21 INCO (ex NL)
CC: Majmarns A.J. Romijn 22 INCO (ex NA)
CC: Majmarns T.A.M. van der Vaart
Papoea Vrijwilligers Korps : Commandant KolonelMarns W.A. van Heuven