In memoriam: Simon Hameete. Altijd vooraan en met een scherpe geest.

In memoriam Simon Hameete. In lijn met zijn trouw aan het Koningshuis is op Koningsdag 2024, op 101 jarige leeftijd overleden Kolonel der Mariniers (buiten dienst) Simon J. Hameete. Daarmee verliest ons Korps een markante persoonlijkheid. Want een betrokken marinier is hij altijd geweest en gebleven.

Op 19 oktober 1922 in Rotterdam geboren was het vervullen van zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers een logische stap. Uiteindelijk is hij gebleven, heeft zijn sporen meer dan verdiend bij het Korps Mariniers en is, als enige ooit, commandant geweest op alle mariniers locaties, Texel, Doorn en natuurlijk Rotterdam.
Hij was, naast drager van het Bronzen Kruis wegens zijn optreden in het voormalige Nederlands-Indië, ook benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden en droeg hij het Ereteken voor Orde en Vrede met vier gespen. Voorwaar een bijzondere staat van dienst. Een uiting van zijn enorme betrokkenheid met het Korps Mariniers. Ook na zijn tijd bij het Korps bleef die verbondenheid een deel van zijn leven. Hij kon zich nog altijd druk maken om de discipline bij het Korps en de draagwijze van het tenue. Immers “tenue correct, vertrouwen gewekt”. Dat bleek elk lustrum weer wanneer hij de korpsleiding een handgeschreven brief toestuurde waarin hij uitgebreid in ging op de draagwijze van de baret. Ook de voorzitter van het COM kreeg zo’n brief.

Tijdens zijn vele, vaak onaangekondigde, bezoeken aan de commandant van de Van Ghentkazerne, sprak hij over discipline en over de wijze waarop de exercitie werd uitgevoerd. Dat kon toch echt beter, ‘moest’ beter. Immers de basis van elk militair optreden is en blijft de discipline van elk individueel lid om zo uiteindelijk de groep sterker te maken.

Op het WJB-symposium in het lustrum jaar 2015 hield hij een gloedvol pleidooi over leiderschap waarbij hij de voorbeeldfunctie van de (militair) leider benadrukte. De toewijding in wat een leider behoort te zijn naar zijn manschappen toe, de opdracht die hij kreeg en die hij, samen met de aan hem toevertrouwde mariniers, moest uitvoeren. Door zelf het voorbeeld te geven, door zijn inzet en toewijding, heeft hij alles gegeven en bereikt wat maar mogelijk.

Als erelid van de vereniging “Willem Joseph baron van Ghent” was hij een graag geziene gast bij de vele evenementen en activiteiten. Altijd vooraan, met een scherpe geest en bereid zijn eigen visie te geven op de hedendaagse ontwikkelingen in de wereld en bij het Korps Mariniers. Hij was en bleef altijd op de hoogte.

Met het overlijden van de kolonel Simon Hameete is een bijzondere marinier heen gegaan, een bijzonder mens.
Wij zullen hem als een betrokken en toegewijde collega blijven herinneren en gaan, ingedachte zijn credo, moedig voorwaarts.

Rust zacht marinier, Qua Patet Orbis

 

Woensdag 8 mei vindt de ‘Dankdienst voor het leven’ plaats om 12.30 uur in Doorn.

Mocht u de dankdienst online willen volgen dan kan dat via de livestream: https//bit.ly/3JHeocO