In het veld: Onze mariniers in Noorwegen

By 8 maart 2024Nieuws

Ook dit jaar is het Korps Mariniers op oefening in Noorwegen. Na de reguliere wintertraining, waar novices worden opgeleid en conti’s worden getraind, neemt 2MCG deel aan de oefening Nordic Response.

Deze grootschalige oefening op de noordflank is relevanter dan ooit gezien de oplopende spanningen met Rusland de afgelopen jaren. Het is dan ook niet vreemd dat veel NAVO-bondgenoten participeren. De aantallen en enorme bekendheid die aan deze oefening worden gegeven, is wel bijzonder. Je leest hierover veel op de site van High North News en die van de NAVO.

Als onderdeel van het overkoepelende Steadfast Defender staat het Korps Mariniers samen met andere militairen uit Nederland , UK, Finland, Zweden en Noorwegen etc. als NAVO-bondgenoten letterlijk zij aan zij met buitenlandse eenheden en geven we een duidelijke boodschap af.

Naast de reguliere eenheden van 2MCG experimenteert het Korps de nieuwe wijze van optreden zoals tijdens de diverse meetings uiteengezet, vanuit het Programmabureau Force Design. Dit squadron valt tijdens de oefening onder 45Cdo van de UK Royal Marines. Gezamenlijk worden nieuwe concepten beoefenend en integratie met onze partner en bondgenoot de UK Royal Marines benadrukt. Uiteraard zijn er op het laagste uitvoerend niveau uitdagingen, maar in het grotere geheel kan de oefening en samenwerking als zeer leerzaam en nuttig worden beschreven.

Verder zijn de banden tussen de mariniers en de lokale bevolking tijdens deze term goed onderhouden en verder versterkt.