Eerste impressie WJB Jaardag 2023

By 18 november 2023Nieuws

De WJB Jaardag zit er weer op.

Het was donderdag in de Van Braam Houckgeest Kazerne een drukte van jewelste met actief en niet actief dienend officieren en gasten van de WJB.

De ochtend met oud-ambassadeur Jan Waltmans en directeur Atlantische Commissie Anna van Zoest en het middagprogramma met allerlei updates vanuit het Korps Mariniers, zoals een live-verbinding met LTKOLMARNS Rellum (commandant 1 MCG) vanuit operatiegebied, een update van ‘Force Design’ door MAJMARNS Diepeveen en Renssen, de laatste ontwikkelingen van de nieuwe mariniers kazerne door LTKOLMARNS Schoe, updates over een van de partners van het Korps, het USMC, door LTKOLMARNS Van Veen en tot slot KOLMARNS Van den Berg over status gereedheid. En alles in het kader van netwerk, kennis uitwisselen en bruggen bouwen. Aansluitend werd de ALV gehouden met mooie groeicijfers van 700 naar 737 leden het afgelopen jaar. De nieuwe aanwas bestaat grotendeels uit actief dienende officieren, wat aangeeft dat we springlevend zijn en van toegevoegde waarde voor het Korps zijn. Geweldig! De dag werd afgesloten met het traditionele diner en onze aanhankelijkheidsverklaring en heilwens aan Zijne Majesteit de Koning en zijn familie en zijn reactie hierop. Uiteraard hadden wij muzikale ondersteuning van het combo van de Marinierskapel en waren de Tamboers en Pijpers tot veler genoegen ook weer aanwezig. Tijdens het diner mocht onze nieuwe CKM BRIGGENMARNS Moerman, van mevrouw Voors-Schokking (dochter van voormalig minister van oorlog en marine (1948)) de originele stukken van de Van Ghent mars in ontvangst nemen. Speciale dank ging uit naar de fantastische ondersteuning van de bemanning van de VBHKAZ die ondanks de krappe personele bezetting een geweldige culinaire avond wisten te verzorgen in een sfeervol ingericht cafetaria.