Korps Mariniers herdenkt Commando Marine – Commando Trépel

By 27 februari 2023Nieuws

Het Korps Mariniers herdenkt in Wassenaar de Franse Commando Marine – Commando Trépel die in de nacht van 27 op 28 februari 1944 sneuvelden op het strand van Wassenaar. Voor het oog van enkele honderden aanwezigen, waaronder de voorzitter WJB Fons Scheltema, legde chef-staf, Commandant van de Van Ghent Kazerne LTKOLMARNS Ben Vlasman een krans namens het Korps Mariniers. Ook de Ambassadeur van Frankrijk Francois Alabrune en de Burgemeester van Wassenaar Leendert de Lange waren bij de plechtigheid aanwezig evenals vertegenwoordigers van het COM en het Korps Commandotroepen.

 

In de nacht van 28 februari 1944 werden zes Franse commando’s mariniers op het Wassenaarsestrand aan wal gezet door een Engelse Motor Torpedo Boot. Op verzoek van de Engelse inlichtingendienst werd onderzocht of er hier wellicht een gat zat in de Duitse Atlantikwall. Zij vertrokken vanuit het Engelse Great Yarmouth met de bedoeling om een dag later weer te worden opgehaald. Wat er mis is gegaan is nooit duidelijk geworden. De volgende dag spoelden de lichamen van de zes aan op het strand. De stoffelijke resten zijn destijds door de Duitsers gevonden en begraven als “onbekende Engelse piloot”.

Vermoedelijk zijn de commando’s op het strand door een ‘trip-wire’ gelopen, waardoor de Duitsers door vuurpijlen werden gealarmeerd. Toch werden de commando’s op dat moment niet gevonden door de bezetter en konden ze zich schuilhouden in de duinen. De volgende nacht probeerden vier van hen met de rubberboot naar de motortorpedoboot te varen die hen had afgezet en die volgens afspraak er weer zou komen. Daaropvolgend probeerden de vier commando’s de aandacht te trekken door te schreeuwen. Maar dit was tevergeefs. De motortorpedoboot had een uitvaarverbod gekregen. Het gevolg was dat de Duitse militairen dit hoorden en een omgeslagen rubberboot ontdekten. Drie van de commando’s waren inmiddels overleden. Een vierde commando spoelde diezelfde dag nog aan op het strand. Dit bleken J. Hagnéré, J. Rivière, R. Guy en R. Cabanela te zijn. Later werden ook de lichamen van kapitein Charles Trépel (aan het strand ten zuiden van de Wassenaarse Slag) en Fernand Devillers (aan het strand van Scheveningen) gevonden. Waarschijnlijk hebben zij geprobeerd om in de nacht van 28 op 29 februari zwemmend bij de motortorpedoboot te komen, maar zijn mogelijk bevangen door de kou van het ijskoude Noordzeewater.

Ter herinnering aan deze groep Franse commando’s is een monument opgericht aan de Wassenaarseslag waar ieder jaar op 27 februari een korte herdenkingsplechtigheid plaatsvindt. Volgend jaar op 28 februari 2024 vindt de tachtigjarige herdenking plaats. Save de date!