Fons Scheltema benoemd tot voorzitter

By 20 november 2022Nieuws

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op donderdag 17 november 2022 is Fons Scheltema benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Officieren der Mariniers “Willem Joseph Baron van Ghent”.

Uit handen van zijn voorganger, Dries van der Vossen kreeg Fons Scheltema de WJB-voorzittershamer en WJB vlag overhandigd tijdens de ALV in de VBHKAZ in Doorn op 17 november 2022. Dries draagt na 10 jaar het stokje over en weet dat het voorzitterschap in goede handen is bij Fons. De nieuwe voorzitter staat voor meegeven en delen aan zijn Korpsgenoten van zijn ervaringen, zijn netwerk en de kennis die hij in de loop van de jaren heeft opgedaan als Ondernemer en als Officier bij het Korps. Aftredend voorzitter Van der Vossen is vanwege zijn inzet voor de vereniging benoemd tot erelid. Hij heeft dat op een flamboyante manier gedaan en onder zijn leiding en guidance heeft de vereniging weer jong elan gekregen. Zijn enthousiasme, kennis en kunde alles onder het motto teruggeven, hebben de vereniging gebracht tot waar we nu staan, een bruisende vereniging met meer dan 700 leden, met ruimte om elkaar te ontmoeten, te netwerken en het zijn van een steun (roeptoeter) voor het Korps Mariniers in de breedste zin van het woord.

De nieuwe vicevoorzitter is Bert Aben. Bert Aben was jarenlang de penningmeester en wordt naast Fons de nieuwe vicevoorzitter. Zij kennen elkaar al vele jaren en vullen elkaar uitstekend aan met de kwaliteiten en kennis die zij beiden hebben om de vereniging haar missie verder uit te dragen, namelijk het verbinden van officieren en oud-officieren met elkaar, het Korps en met de maatschappij. Aftredend vicevoorzitter Rob IJsseldijk is benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn inzet als vicevoorzitter van het bestuur van de vereniging. Met zijn kennis, kunde en ervaring heeft hij onmiskenbaar bijgedragen aan een verdere professionalisering van het bestuur en de wijze waarop zij haar bestuurstaken heeft kunnen uitvoeren.

Job Holwerda wordt de nieuwe secretaris en Frank Pieterse zal de financiën gaan bijhouden als penningmeester van de vereniging. Stefan Mastenbroek, Piet Kruithof en Edwin Mutsaars blijven deel uit maken van het bestuur in hun huidige functies.