Herdenking bij het Papoea Strijders monument op landgoed Bronbeek

By 17 september 2022Nieuws

Het monument voor de Papoea-strijders is opgericht ter ere van de gevallen Papoea’s in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in de periode 1942-1962 tijdens de Indonesische infiltraties. Nederlands Nieuw-Guinea was destijds de laatst overgebleven Nederlandse kolonie in de Oost. De Papoea-strijders wilden samen met de Nederlandse militairen voorkomen dat Nieuw Guinea werd overgenomen door Indonesië.

Het monument is opgericht op initiatief van Nieuw-Guinea-veteranen die hiervoor het Comité Papua Monument Bronbeek hebben opgericht onder leiding van Joop Bergsma. Veel Nederlandse veteranen hebben nog steeds moeite met het feit dat ze de bevolking van Nieuw-Guinea destijds aan hun lot hebben overgelaten. Door dit comité is besloten het monument op het landgoed Bronbeek te plaatsen, omdat deze plek veel wordt bezocht door veteranen. De onthulling van het monument vond plaats op maandag 1 oktober 2012, ongeveer vijftig jaar nadat Nederland op 15 augustus 1962 de zeggenschap over Nieuw-Guinea tijdelijk overdroeg aan de VN. In mei 1963 werd het land definitief overgedragen aan Indonesië.

Herdenking 60 jaar na dato
Op 1 september 2022 werd er een herdenking gehouden bij het Papoea Strijders monument op landgoed Bronbeek, Arnhem, 10 jaar na de onthulling van het monument en 60 jaar nadat het “staakt het vuren” in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea werd afgekondigd.

Jim Enters, van ARO-klas 19 (1960-1962) was door het bestuur van de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen (VNNGM) uitgenodigd als een van de sprekers tijdens de herdenking.

Als voormalig Commandant van het 3de Peloton Papoea Vrijwilligers Korps deelde Jim Enters in zijn speech zijn herinneringen uit die periode met het publiek.

Na afloop van de plechtigheid legde zijn KL-collega van het PVK, Ben Hollard, Commandant van het 1ste Peloton PVK, een krans bij het monument voor de Papoea Strijders, terwijl Jaap de Boer en Peter Voogd namens ARO-klas 19 een bloemstuk bij het monument legden.

Van de 26 ARO’s die in augustus 1961 tot KMR-officier werden beëdigd zijn er 10 man direct naar Nieuw-Guinea uitgezonden. In 1962 zijn er vanuit Nederland en de West nog eens 8 man van ARO-klas 19 naar NNG gestuurd. 3 van de 14 nog in leven zijnde ARO- klasgenoten waren helaas verhinderd, zodat met de 11 wel aanwezigen gesproken kan worden van een geslaagde reünie.

Na afloop van de plechtigheid genoten alle aanwezigen van een Indische maaltijd in restaurant de Kumpulan op landgoed Bronbeek.