Een bijzondere ontmoeting

By 6 april 2021Nieuws

Tijdens het uitreiken van de herinneringscoin aan de 355e verjaardag van het Korps Mariniers krijgen de leden van het ‘uitgifte-team’ vaak mooie verhalen te horen tijdens deze bijzondere ontmoetingen. Zo ook Jim Enters, lid van verdienste van de WJB en VKT lid. Hij was op 27 maart op bezoek bij WJB-lid de heer R. Steenstra. Een bijzondere ontmoeting.

VLOP R. Steenstra ontvangt namens WJB de Herinneringscoin

De heer R. Streekstra en zijn echtgenote waren niet zo lang geleden verhuisd van Leiden naar Wassenaar. Ik bezocht eerst zijn adres in Leiden om van de bewoners te vernemen dat ze recentelijk waren verhuisd naar Wassenaar. Gelukkig konden ze me hun nieuwe adres en telefoon nummer geven zodat ik ze op hun nieuwe adres kon bereiken. Gelijk werd ik door de nieuwe bewoners van het huis in Leiden gevraagd of ik dan ook hun post kon bezorgen dat nog op het oude adres was afgeleverd.

Ik werd gastvrij door de heer Steenstra en zijn echtgenote met koffie en koekjes ontvangen en al snel probeerde ik uit te vinden in welke jaren de heer Steenstra als officier bij het Korps had gediend. Hij had niet bij het Korps gediend, maar had het Korps wel gediend op de Antillen, waar hij was gestationeerd op Curaçao. Hij was in 1935 op de Antillen geboren en had daar ook tijdens de oorlog gewoond. Daar stonden twee grote raffinaderijen, op Aruba de Lago Oil raffinaderij van Esso en op Curaçao de Shell-raffinaderij die brandstoffen produceerden voor de geallieerden in Europa en de Pacific. De Antillen waren derhalve ook een doelwit van de Duitse onderzeeboten die probeerden zoveel mogelijk tankers te torpederen.

In de 1960’er jaren was Steenstra als vlootpredikant bij het Korps Mariniers op de Antillen geplaatst. Dus geen officier der mariniers. Hij droeg wel het uniform van de Marine, met rangonderscheidingstekenen van een officier van de Marine, maar zonder krul aan zijn gallons.

Hij hield om de week kerkdienst op Aruba en op Curaçao. Henk van Breemen bespeelde het orgel voor hem tijdens de kerkdienst. Om het mariniers bedrijf beter te leren kennen drong hij aan om ook deel te nemen aan een jungle training in Suriname, wat een bijzondere ervaring voor hem is geweest. Ook de opstand in Curaçao heeft hij van nabij meegemaakt. Ties Rudolphie was toen de commandant.

Toen de eerste berichten van de ongeregeldheden bij de Marinierskazerne binnen kwamen meldde VLOP Steenstra zich meteen bij de commandant om zijn diensten aan te bieden. Het was een hectische toestand op het hoofdkwartier en Rudolphie zat niet meteen te wachten op de diensten van een VLOP. Ik zal maar niet neerschrijven wat Rudolphie Steenstra toen toebeet, maar in hedendaags Engels komt dat neer op “Get lost…..”.

En dat deed VLOP Steenstra toen ook meteen. Hij liep naar buiten waar twee jeeps en een ambulance klaar stonden om uit te rukken. De ambulance hoefde niet meteen uit te rukken maar de jeeps verlieten snel de kazerne nadat er een plaatsje was vrijgemaakt gemaakt in een der jeeps voor de VLOP.

Enkele bewoners van Curaçao hadden zich al de kunst eigen gemaakt om zelf molotov cocktails te maken en weldra stond de oude stad in lichterlaaie.

Op Curaçao voelde hij zich in hart en nieren een marinier en bij zijn afscheid kreeg hij ook van Just Halsema een officiers das van de mariniers. Sindsdien is hij dan ook lid van de Vereniging van officieren der mariniers Willem Joseph Baron van Ghent, hetgeen dan ook verklaart waarom ik hem vandaag de herinnerings medaille namens onze voorzitter Dries van der Vossen mocht overhandigen. Waarmede hij overigens zeer in zijn sas was.

Een bijzondere ontmoeting…….

Jim Enters