60 jaar ARO-klas 19. Tijd voor een reünie.

By 26 september 2020Nieuws

Op 12 september 1960 liepen de Aspirant Reserve Officieren van ARO-klas 19 de poort van de Van Braam Houckgeest Kazerne te Doorn binnen om hun dienstplicht te vervullen. Een jaar opleiding onder leiding van klas commandant KAPTMARNS J. A. den Haan, geassisteerd door het kader gevormd door Sergeant-Majoor Loontjes, de Sergeanten Abrahamse, Pieterse en de Rijcke en de Korporaals van Lenten en Prins. Bij meerdaagse velddiensten haakten de Korporaal Adelborsten van het KIM aan, waaronder Roy Spiekerman van Weezelenburg.

Na de beëdiging volgden enkele TLNTMARNS nog een specialistische opleiding voor de TLV, Mortieren of Mitrailleurs. Maar de Infanteristen vertrokken direct naar Nederlandsch Nieuw Guinea (NNG) en de Antillen, terwijl een deel van de KMR-officieren een plaatsing in Nederland kreeg.

Toen begin 1962 de landingen van Indonesische infiltranten via zee en via de lucht aanzienlijk toenamen en de spanning in dit gebied verder steeg werden 22 INCO uit de Antillen en de INCO’s 21 en 42 uit Nederland ingevlogen, waardoor van het totaal van 26 beëdigde KMR-officieren van ARO klas-19 er 19 in NNG belandden. Een viertal die hun verdere diensttijd in Nederland zouden vervullen zijn alsnog naar de West gestuurd om de daar door vertrek ontstane gaten op te vullen. Uiteindelijk zijn er maar 2 van de 26 niet met uitzending geweest.

Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat ARO-klas 19 een van de meest actieve groepen van KMR-officieren in WJB is geworden. Velen van hen hebben nog vele herhalingsoefeningen in Doorn en Texel meegemaakt. Maar ook op studiedagen waren ze in grote getale zichtbaar aanwezig inclusief een eigen tafel aan het diner na afloop van de studie dag. Ook in het Bestuur van WJB was ARO-klas 19 vertegenwoordigd. Bij Korps lustra met het defilé op het Coolsingel en reünies in Ahoy na afloop, waren zij eveneens altijd ruimschoots aanwezig.

Op initiatief van Ed Richelle werd al op zaterdag 13 oktober 1963 de eerste reünie georganiseerd in Amsterdam met eerst een borrel in het Doelen-Hotel in Amsterdam en vervolgens, kakken te kort, naar restaurant Bali in de Leidsestraat voor een Indische rijstmaaltijd à raison van 10,00 gulden (!) per persoon.

Eerder al had Richelle het initiatief genomen tot de samenstelling van een voorlopig bestuur, van wat later onofficieel de “Reunisten Club van ARO-klas 19” zou worden:
Voorzitter      : A.K.A. Gijsberti Hodenpijl
Secretaris      : Ed Richelle
Lid                  : P.D. Voogd

Daarna heeft Ger Beusekamp het voortouw genomen tot het organiseren van reünies. Na zijn helaas te vroege overlijden werd zijn taak overgenomen door Willem Rooseboom (Tulis zv met Ruud Hendriks als opvolgend Tulis). Ook het kader van ARO-klas 19 was bij deze reünies veelal aanwezig, met name de latere Korps Commandant J. A. den Haan, en de latere vak-officieren Loontjes en Abrahamse. Ruud Hendriks heeft, samen met Jim Enters de geschiedenis van ARO-klas 19 vastgelegd in een 200 pagina’s tellend boek, dat op 8 maart 2019 in het Mariniersmuseum in Rotterdam is aangeboden aan de voorzitter van de “Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers”.

Om 60 jaar ARO-klas 19 te vieren werd er op vrijdag 11 september 2020 een reünie in restaurant “de Goede Gooier”, in Blaricum georganiseerd. Prachtig uitzicht over de heide, eigen “hoekje” buiten op het terras bij een stralende zonneschijn. De gelederen zijn inmiddels wel wat uitgedund, maar toch waren er 11 man aanwezig, inclusief Roy Spiekerman van Weezelenburg die al in een vroegtijdig stadium door ARO-klas 19 als een van hen werd geadopteerd. Helaas konden Jan Tesselaar (Canada), Ed Richelle (Spanje), Jos Vissers en Willem-Ernst van Till niet aanwezig zijn.

vlnr: Ruud Hendriks, Ron Goossens, Peter Voogd, Peter de Pagter, Jim Enters, Sander Gijsberti Hodenpijl, Willem Rooseboom, Ton van Exel, Freddie Textor, Jaap de Boer en Roy Spiekerman van Weezelenburg.

Ter gelegenheid van dit jubileum werd de initiatiefnemer van de Reünisten Club, Ed Richelle benoemd tot LID VAN VERDIENSTE. Hij krijgt zijn Oorkonde per post toegestuurd. Maar ook de “Tulis” van ARO-klas 19, Willem Rooseboom, werd met algemene stemmen benoemd tot LID VAN VERDIENSTE. Hij mocht ter plaatse de Oorkonde uit handen van Jim Enters in ontvangst nemen. De fraaie oorkonde was geproduceerd door Ruud Hendriks, die tevens deze dag op de gevoelige plaat (of eigenlijk moeten we nu “disc” zeggen) heeft vastgelegd.

Tijdens de uitstekende lunch werden de inmiddels 12 ons ontvallen maten herdacht door Sander Gijsberti Hodenpijl door het noemen van hun namen. Daarna werd er een minuut stilte gehouden.

Tussen de gangen door zonderde ARO-klas 19 zich af in een separaat zaaltje, waar Roy Spiekerman op verzoek van onze Tulis Rooseboom een samenvatting gaf van het begin van zijn carrière bij het Korps, inclusief de oprichting van de BBE en zijn uitzendingen naar de USA, de Antillen en het VK. Het was uiteraard bij eenieder bekend, dat ons geadopteerde ARO-klas 19 lid Roy Spiekerman het tot Korps Commandant had gebracht, maar het begin van zijn carrière en vooral zijn rol bij de oprichting van de BBE en de daaropvolgende gijzelingen was niet aan eenieder bekend. Al met al een zeer boeiend verhaal, dat met veel verve door Roy werd gebracht.

Na afloop van deze gezellige bijeenkomst kreeg eenieder als aandenken een foto van de landing van ARO-klas 19 op de westkust van Texel en een groepsfoto van de aanwezigen gemaakt op 11 September 2020.

Jim Enters