Edwin Mutsaars – Nieuw WJB bestuurslid, gedelegeerde Korps Mariniers

By 24 juli 2019Nieuws

Mijn naam is Edwin Mutsaars en ben samen met Annemarie woonachtig in Bergen op Zoom, vier kinderen in een samengesteld gezin. We hanteren thuis een bourgondische levensstijl met veel sporten, reizen en ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Bijna alle kids het huis uit en daarom nu meer ruimte voor nieuwe uitdagingen.

Inmiddels alweer een jaar werkzaam bij het Korps als Kapitein der mariniers (SD) in de functie van Stafadviseur bedrijfsvoering / Staff Officer Operations bij de Staf Groepscommandant Operationele Eenheden Mariniers (GC-OEM) (in het Witte Huis te Doorn).

Na een loopbaan (vanaf 1985/4) bij het Korps Mariniers ben ik in 2003 vanuit de rang SGTMARNALG overgegaan naar management functies bij de Nederlandse Politieacademie waar ik de functie van docent/coördinator bijzondere opleidingen heb mogen vervullen voor arrestatieteams (AT, DSRT en DSI). Daarbij ben ik mede verantwoordelijk geweest voor de beschrijving van primaire opleidingen en functiegerichte applicaties (PO-2002) voor arrestatieteams, ook op de Nederlandse Antillen en Aruba. Daarnaast werkzaam als Integraal Beroepsvaardigheid Trainer en als laatste Politiefunctie bij het LIRC-Zoetermeer als Liaison Officier Politie internationaal met DOPS Defensie in Den Haag. Bij de Politie heb ik de kans genomen om (civiele) opleidingen te volgen die mij tot andere/bredere inzichten hebben gebracht. Inmiddels enkele jaren geleden alweer, ben teruggekeerd van een detachering bij een Common Defence and Security Policy (CSDP) missie van de Europese Unie. Gedurende een jaar en een half was ik werkzaam bij EUCAP-Nestor in Djibouti en Somalië. Daarvoor was ik gedurende twee jaar werkzaam bij de CSDP missie in Afghanistan waar ik werkzaam was ten behoeve van de training van de Afghaanse civiele politie. Ook in mijn functies bij het Korps Mariniers heb ik deelgenomen aan een aantal buitenlandse missies en operaties. Ik beschik over goed ontwikkelde kwaliteiten op het terrein van beleidsadvisering en heb een brede belangstelling voor politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met name op het terrein van de globale veiligheid. Door deze uitgebreide ervaring en het werken in internationale samenwerkingsverbanden is mijn belangstelling opnieuw gewekt voor het werk bij het Defensie. Na mijn IRO bij het KMA en een stage bij het KIM mocht ik in de rang van Kapitein der mariniers (SD) bij het Kennisplatform (PSS) Politics, Safety and Security aan de slag. (functie: Pelotons Commandant) Deze taak heb ik mogen uitvoeren als reservist (2013-2018) vanuit CZSK voor CLAS. Fantastisch om de kennis als reservist met actief dienende te mogen delen. Dat is goed te zien bij de missie-/crisisinzetten de afgelopen jaren. Samen maak je het verschil. In de diverse functies die ik heb vervuld heb ik steeds een nuttig en productief netwerk weten op te bouwen, te onderhouden (en bij vertrek uit de functie over te dragen aan mijn opvolgers zodat kostbare contacten en informatie niet verloren gaan).

Dat is voor mij ook een reden om mij aan te sluiten bij de WJB. Netwerken en verbinding maken zie ik nu als een taak om functioneel ingezet te mogen worden voor dit bestuur. Zeker met de uitdagingen en die er aankomen in de toekomst. Volgens mij kan het alleen maar beter worden. Daar hebben we ook veel enthousiaste nieuwe leden voor nodig. Vooral vanuit het operationele OPE-MARNS werkveld. Mijn motivatie om toe te treden tot het WJB bestuur vindt zijn oorsprong in het feit dat wanneer je duidelijke procesdoelen hebt, je er samen vanuit de visie een succes kunt maken.

Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn ervaringen en enthousiasme voor Defensie en in het bijzonder het Korps Mariniers, mede door mijn opleidingen en kwalificaties, efficiënt en effectief kan inzetten voor de WJB “Ik heb er tijd voor en zin in!”

Edwin gaat Debora Meelis vervangen binnen ons bestuur. Edwin, we zien een mooie samenwerking en versterking voor het WJB Bestuur tegemoet!

Uiteraard danken wij Debora hartelijk voor haar jarenlange inzet en wensen haar al het goeds toe.