Uitreiking 1e exemplaar boek: Herinneringen aan de diensttijd van ARO-klas 19

“Herinneringen aan de diensttijd van ARO-klas 19 bij het Korps Mariniers, 1960-1962”

Begin september 1960 begonnen 33 Aspirant Reserve Officieren der Mariniers aan hun militaire dienst in de “van Braam Houckgeest kazerne” in Doorn: ARO-klas-19.
Kaptmarns J.J.A. den Haan, de latere Korps Commandant, was hun klasse commandant. Naast de baksmeesters Kpl Prins en van Lenten, bestond het kader verder uit Sgt-Maj. Loontjes en de sergeanten Pieterse, J. de Rijke en S. Abrahamse. Uiteindelijk werden eind augustus 1961 in Doorn 26 van de, na de opleiding nog overgebleven ARO’s, beëdigd tot Tweede Luitenant der Mariniers KMR, tezamen met de enige beroeps officier, de Tweede Luitenant der Mariniers Peter Fiévez.

12 Man van de klas werden, al dan niet na het doorlopen van een specialistische opleiding, direct uitgezonden naar voormalig Nederlands Nieuw Guinea (NNG).
8 Man werden uitgezonden naar de Nederlandse Antillen, terwijl er zes klassegenoten in eerste instantie een functie bij het Korps in Nederland kregen.

Ruud Hendriks introduceert het boek

Toen de spanningen in NNG begin 1962 toenamen werd eind maart vanuit Nederland 21-INCO o.l.v. Majmarns A.J. Romijn naar NNG uitgezonden.
Hierbij waren de TlntMarnsKMR Gijsberti Hodenpijl en Textor ingedeeld.
Vanuit de Nederlandsche Antillen werd 22 INCO richting NNG gestuurd onder commando van Majmarns T.A.M. van der Vaart, met daarbij de TlntmarnsKMR Beusekamp, van Exel, Hendriks, Reijntjens, Steenbruggen en van der Weij. Ter aanvulling van de opengevallen plaatsen in de West zijn TlntmarnsKMR de Boer en Strik ook naar Curacao vertrokken.
Uiteindelijk hebben van de 26 beëdigde KMR-officieren er 24 hun diensttijd buiten Nederland vervuld.
Daarvan zijn 20 leden van ARO-klas-19 in NNG geweest, waar zij opereerden vanuit de verschillende mariniers kazernes in Biak, Sentani/Hollandia en Manokwari. Eén lid van ARO-klas-19 (TlntmarnsKMR Enters) werd geplaatst bij het PVK (Papoea Vrijwilligers Korps) in de Arfai-kazerne buiten Manokwari, dat onder commando stond van Kolmarns W.A. van Heuven.
Maar uiteindelijk werden hun eenheden over heel NNG verspreid en vond men ARO-klas-19 leden terug langs de gehele Zuidkust vanaf de Raja Ampat eilanden in het westen, via Sorong, Misool, Fak Fak, Kaimana tot in het oosten bij Merauke en in de omstreken van deze nederzettingen.
Alhoewel de ARO-klas-19 leden elkaar tijdens de operaties in NNG nauwelijks hebben ontmoet, behalve de collega’s van hun INCO, heeft dit daarna toch tot een hechte onderlinge band geleid. Dit blijkt uit de reünies die ARO-klas-19 met grote regelmaat heeft georganiseerd, maar dat blijkt ook uit hun opkomst bij de jaarlijkse VKT-studiedag en de aansluitende reünie en diner. Zo waren bij het laatste diner tijdens de studiedag in Doorn maar liefst 13 ARO-klas-19 vertegenwoordigers aanwezig die aldus tijdens het diner hun eigen “bakstafel” vormden. Helaas zijn er van onze klasgenoten ons al 9 ontvallen.

Boek over de belevenissen van ARO-19
De “taris” van ARO-klas-19, Willem Rooseboom, had al eens gesuggereerd om een boek samen te stellen over de belevenissen van ARO-klas-19, maar deze poging is helaas niet gelukt. Maar gezien het feit dat ARO-klas-19 nu snel vergrijst leek het Ruud Hendriks en Jim Enters toch tijd te worden om de belevenissen van ARO-klas-19 op papier te zetten, nu er nog wat input van de rest van de klas te verwachten was.
Bovendien waren zij van mening dat zo’n boek ook zou bijdragen aan de geschiedschrijving van het Korps Mariniers aangezien ARO-klas-19 toch een bijzondere klas is omdat het grootste deel van de klas uiteindelijk in NNG heeft gediend en omdat zij waarschijnlijk de laatste KMR-officieren zijn die nog aan echte gevechtsacties hebben deelgenomen.
Daardoor voelen zij ook dat ze persoonlijk hebben bijgedragen aan het feit dat “NIEUW GUINEA” in het Korps Vaandel is opgenomen.

Hoewel het een hele klus was, is het uiteindelijk gelukt en eind januari is het boek met zo’n 200 pagina’s “Herinneringen aan de diensttijd van ARO-klas 19 bij het Korps Mariniers, 1960-1962” van de drukpers gerold. Om de geschiedenis van ARO-klas-19 voor het nageslacht te bewaren werd besloten om het eerste exemplaar van dit boek te overhandigen aan de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers, opdat het daarna in de bibliotheek van het Mariniers Museum kan worden bewaard en aldaar door belangstellenden kan worden geraadpleegd.
Dit boek is maar in een oplage van 60 (genummerde) exemplaren gedrukt en is in de boekhandel niet te koop.

Uitreiking eerste exemplaar

Ruud Hendriks overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan de heer Jaap Dijkstra, voorzitter van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers

Op 8 maart jl. vond de uitreiking van het eerste exemplaar plaats aan de heer Jaap Dijkstra, voorzitter van de Stichting HVKM. Ruud

Hendriks, vatte in zijn toespraak nog kort de geschiedenis van ARO-klas-19 samen evenals de beweegredenen om dit boek te doen uitgeven.
Naast Jaap Dijkstra was ook Nanno Nommensen namens de Stichting HVKM aanwezig evenals de directrice van het Mariniers Museum mevrouw Frédérique van Stekelenburg en haar medewerkers mevr. Christina Qualm en de heer Casper van Bruggen, schrijver van het boek “vergeet ons niet”. Namens de WJB Vereniging van Officieren der Mariniers was Bert Aben getuige van dit evenement.

Het tweede exemplaar van het boek werd door Jim Enters overhandigd aan Roy Spiekerman van Weezelenburg, die samen met AROklas-19 vanuit de van Braam Houckgeest Kazerne de dienst te velde beoefende toen hij als Korporaal Adelborst aan het KIM studeerde. Sedertdien is hij “geadopteerd” door ARO-klas-19 en is als zodanig altijd te gast aanwezig op hun reünies.
Het derde exemplaar van het boek werd door Peter Voogd uitgereikt aan mevrouw Judy Abrahamse, dochter van toenmalig Sgtmarns Abrahamse, die als kaderlid was gedetacheerd bij de ARO-opleiding. Deze “roemruchte Zeeuw” heeft een onuitwisbare indruk op onze klasleden achtergelaten waarbij zijn voorbeeld zeker model heeft gestaan voor onze latere burgercarrière. Hij is aan het eind van zijn loopbaan nog bevorderd tot Kapitein der Mariniers. Na zijn pensionering is hij nog vele jaren actief geweest als sport instructeur bij de IVA in Driebergen, waar ons ARO-19 lid Peter Voogd destijds de directie voerde. Ook de kleinzoon van Sgt Abrahamse was naar deze boekuitreiking meegekomen.
Na afloop van deze ceremonie in het Mariniers Museum werd er door de gasten en ARO-klas 19 nog ruimschoots nagepraat in café-restaurant MOOII, direct naast het Mariniers Museum gelegen.
Het was weer een mooie dag!

J. Enters