Verslag Eerste Kamer VKT Meeting – 9 mei

By 17 juni 2018Nieuws

Met alleen al een opkomst van ca. 100 leden waarvan een 40-tal actief dienende, waaronder vele jonge officieren (hulde) was deze VKT meeting al vooraf als zeer geslaagd te betitelen. Wie nog beweert dat wij niet cultureel (Mauritshuis) ingesteld zijn en alleen geïnteresseerd zijn in een bezoek aan de Heinekenbrouwerij bewijst deze opkomst maar weer dat ook historisch besef en de hedendaagse politiek velen mobiliseert.

    

Onze voorzitter opende de bijeenkomst, in deze historische zaal, waarin hij een ieder welkom heette en met name onze minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld. Voorts memoreerde hij nog eens aan het adagium van de 3 R’s (ritselen, regelen en relaties) die deze bijzondere ontvangst mogelijk maakte. Hierna was de voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Mr. Ankie Broekers-Knol, aan de beurt voor een welkomstwoord en haar affiniteit met het Korps deelde aangezien haar broer hier ook deel van uitmaakte. Zij vervolgde met een uitermate interessante en boeiende uiteenzetting van het ontstaan van de Eerste Kamer. Vele historische feiten en wetenswaardigheden passeerden de revue. Zoals bijvoorbeeld dat Admiraal Michiel de Ruyter, hier in deze zelfde

Kamer op 10 december 1665 het verzoek deed tot de oprichting van een eenheid “zeesoldaten”. Het huidige Korps Mariniers. De kraamkamer dus. Na het stukje ontstaan van deze Kamer ging het verder over o.a. de verantwoordelijkheden van de leden van dit instituut en werkzaamheden. In de WJB-Nieuwsbrief nummer 2 (alleen voor  leden) staat een link naar de volledige voordracht.

Het enige wat ik nog kwijt wil is de wijze waarop het geheel op een vlotte wijze en met kwinkslagen, subtiel en soms minder, richting de minister, met betrekking tot de verhuizing van de VBHKAZ gepresenteerd werd. Erg geestig. Naderhand werd als dank voor deze memorabele dag door CKM, namens ARO-klas 25, een foto overhandigd waarop deze klas samen met haar broer, Jan Dirk Knol, stond. Deze had zij nog nooit gezien en bracht emoties teweeg aangezien haar broer enige tijd geleden is overleden. Haar dankbaarheid voor de foto was dan ook aan ieder gericht.

Hierna richtte de minister van Defensie zich nog tot ons en met name over de defensienota waarin zij als speerpunt personeel en grondwettelijke taken (bescherming eigen Koninkrijk en bondgenootschap) heeft opgenomen. Na de overhandiging van het WJB-schildje en het Korpsboek stond de rondleiding door het gebouw op de rol. Hierbij was toch de kers op de taart de klim via verschillende steile trappen naar het dak, welke eigenlijk alleen toegankelijk is voor onderhoudspersoneel en scherpschutters (!). Waarschijnlijk werden wij onder de laatste groep geschaard. Eindigend met een bitterbal en een drankje was het wederom een bijzonder leuke en leerzame middag.

    

Vervolgens zijn wij naar een ander historisch pand gegaan voor het diner. Sociëteit de Witte. Een prachtige accommodatie uitsluitend toegankelijk voor leden. Omdat wij bij de Witte een zogenaamde Marinierstafel hebben, wilde de sociëteit onze groep graag faciliteren (met dank aan Charlie de Muralt ARO-klas 19). U begrijpt het werd een dolle boel met de bekende ‘lullepotten’ van de jongste en de oudste. Het was een mooie dag! Op naar de volgende VKT meeting.

Alex Keil, lid VKT commissie