Registreren

Word lid!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ondergetekende

Incassant

Penningmeester Stichting WJB
G.T.J. Aben
NL42 RABO 0126.26.31.32

Betalingsgegevens

Betaling inzake jaarlijkse (minimum) contributie. Bedrag: € 16,65 of een ander bedrag namelijk:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om het betreffende bedrag jaarlijks in de maand september / oktober af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 8 weken de tijd om zijn bank of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Voorts gaat ondergetekende akkoord met het privacy beleid van WJB.